Raising brightness |

Tema 13 Oplosbare en onoplosbare stowwe

Oplosmiddel, Oplosbare stof, Oplossing, Oplosbaarheid

Onoplosbare stowwe

Skeiding van mengsels vs oplossings

Hoe werk 'n soutmyn?