Raising brightness |

Graad 4: Afrikaans (Eerste taal) kwartaal 4 Eksamen

Buy

Kwartaal 4 Eksamen: Sinonieme, Antonieme, Meervoude, Verkleinings, Byvoeglike naamwoorde, Intensiewe vorme, Trappe van vergelyking, Voorsetsels, Bywoorde, Samestellings, Ontkenning, Lydende en bedrywende vorm, Direkte- en indirekte rede, Leestekens